Društvo Kemik

 

Predstavitev društva

Znanstveno-raziskovalno društvo Kemik študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru na naši fakulteti obstaja z namenom spodbujanja razvoja študentov in omogočanja pridobitev kompetenc na mnogih področjih kemije in kemijske tehnologije. Skrbimo za organizacijo številnih obštudijskih dejavnosti, skozi katere lahko študentje krepijo medsebojne vezi ali sklepajo nova prijateljstva. Projekti in dogodki niso enolično naravnani temveč pokrivajo različna področja in na ta način pripomorejo k širjenju znanja in krepitvi veščin študentov.

Z izvedbo strokovnih ekskurzij stremimo k tesnejšemu sodelovanju študentov s podjetji in drugimi institucijami. S tem zagotavljamo priložnosti za pridobivanje (praktičnih) izkušenj in predstavljamo bodoči potencialni kader. Prepričani smo, da lahko na ta način pripomoremo k boljši pripravljenosti študentov na izzive na trgu dela.

Organizacija društva

Društvo sestavljajo 4 organi: občni zbor, izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo sestavlja 11 članov, izvoljenih s strani občnega zbora.

 • Izvršni odbor:
  • predsednica: Nika Atelšek Hozjan
  • tajnik: Marcel Žafran
  • blagajničarka: Lučka Godec
  • referentka za promocijo društva: Maša Vračevič
  • referentka za organizacijo dogodkov: Eva Erjavec
 • nadzorni odbor:
  • predsednik: Jan Čokolič
  • članica: Tinkara Ošlovnik
  • član: Sara Uskoković
 • disciplinska komisija:
  • predsednik: Marko Pavlović
  • član: Gaja Kolšek
  • član: Anja Zaverla
 • občni zbor: vsi člani

Dogodki in projekti

V preteklem študijskem letu (2022/2023) smo izpeljali dogodke tako na športnem, kot tudi na izobraževalnem področju, izvedli več delavnic in se odpravili na ekskurzije.

V sodelovanju s študentskim svetom matične fakultete (ŠS FKKT) smo organizirali naslednje družabno-športne dogodke:

 • spoznavni večer,
 • filmski večer,
 • tradicionalni spomladanski piknik s športnimi igrami,
 • tradicionalni predizpitni piknik.

Z namenom, da povežemo naše študente s študenti drugih fakultet, kot tudi s podjetji, smo v sodelovanju s ŠS FKKT organizirali več izjemnih in nepozabnih ekskurzij, med njimi:

 • petdnevno športno-znanstveno tekmovanje – TEHNOLOGIJADA (Krupanj, Srbija),
 • ekskurzijo z ogledom proizvodnje oziroma varjenja piva (Pivovarna Lobik),
 • ekskurzijo v farmacevtsko podjetje (Lek d.d.),
 • predstavitev podjetja: Mikro+Polo.

Prizadevamo si, da naši študentje pridobivajo kvalitetna znanja in izboljšujejo svoje veščine, zato smo izvedli še:

 • delavnico: Kako interpretirati znanstveni članek?
 • delavnico: Pisanje zaključnega dela,
 • delavnico: Izdelava eko kozmetike.

Kako se pridružim?

Članstvo v društvu je prostovoljno in javno. Pridruži se nam lahko vsak posameznik, ki:

 • ima (ali je imel) status študenta na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru;
 • se strinja s cilji, načeli društva ter pravili delovanja, kot tudi programom dela društva;
 • podpiše pristopno izjavo.

Ob podpisu pristopne izjave se poravna članarina v višini 5€.

Pristopna izjava: Pristopna izjava 

Več informacij

Prizadevamo si, da naše delovanje v prihodnjem študijskem letu še nadgradimo in naredimo študij kar se da zabaven, poučen in kreativen. Da ne zamudite kakšnega dogajanja ali spregledate pomembnih novičk, vas vabimo, da obiščete in povšečkate naša socialna omrežja:

Facebook: https://www.facebook.com/DKemikFKKT/ 

Instagram: https://www.instagram.com/studentskisvet.fkkt/

Za kakršnakoli dodatna vprašanja in informacije nas lahko kontaktirate na: drustvo.kemikfkktmb@gmail.com.

Aktualno za študente


Kolokvij laboratorijske vaje Termodinamika (3 UN)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetu Termodinamika – vaje v torek, 28. 5. 2024, ob 13:30 v predavalnici A-107. Prijava na kolokvij obvezna na mail: sara.stumpf@um.si. več >

Kolokvij laboratorijske vaje Fizikalna kemija II (2 KI, KE UN) in Kinetika v kemiji (2 KT)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetu Fizikalna kemija II in Kinetika v kemiji – vaje v torek, 28. 5. 2024, ob 13:30 v predavalnicah A-107 in A-105. več >

Delavnica pisanja diplomskega dela
Študijsko leto se počasi bliža koncu, saj smo že krepko v poletnem semestru.  Na FKKT UM vas želimo spodbuditi, da naredite premik v povezavi s svojim diplomskim/magistrskim delom, zato vas vabi več >

Rezultati kolokvija – lab vaje Prenos snovi (2 UNI, VS)
V priponki najdete rezultate kolokvija iz vaj pri predmetu Prenos snovi. Rezultati-kolokvija_PS_942024.docx več >

Pregled vseh