Društvo Kemik

Znanstveno – raziskovalno in pedagoško društvo študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Kemik Univerze v Mariboru (v nadaljevanju besedila Društvo KEMIK) je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in apolitično združenje fizičnih oseb. Ustanovljeno je bilo 17. 1. 2001. 

Naloge društva

Temeljne naloge društva so izobraževanje vseh vedoželjnih ljudi, raziskovanje na področju kemije in kemijske tehnologije, pomoč članom in študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pri študiju, iskanju študijskega ter ostalega gradiva in gradnja izobraževalno-informacijske baze.

Ostale naloge društva so:

  • organizacija društvenih strokovnih ekskurzij,
  • izvajanje projektov, s katerimi želi povečati in izboljšati obseg strokovnega in poljubno znanstvenega gradiva,
  • organizacija srečanj, seminarjev, delavnic in simpozijev društva,
  • promocija osnovne dejavnosti društva z informiranjem javnosti,
  • mednarodna izmenjava študentov, simpatizerjev in članov društva ter profesorjev,
  • organizacija družbenega in športnega življenja članov in simpatizerjev društva.

Organizacija društva

Društvo ima 4 organe: občni zbor, izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela ter vodi delo društva po delovnem in finančnem načrtu, ki ga sprejme občni zbor. Nadzorni odbor skrbi za spremljanje dela članov ostalih organov pri opravljanju svoje funkcije, za stalni finančni in materialni nadzor pri poslovanju društva, za kontroliranje zakonitosti in skladnosti nižjih pravnih aktov z višjimi. Disciplinska komisija je organ, ki je zadolžen za izrekanje disciplinskih ukrepov zoper člane društva.

Aktualno za študente


IP KEMIJA IN ANALIZA VOD
Obveščamo vas, da bo test pri izbirnem predmetu KEMIJA IN ANALIZA VOD, 2 KE MAG (dr. M. Simonič) potekal v četrtek, 16. 12. 2021 ob 11. uri v pred. A-104. več >

SEPARACIJSKA TEHNIKA, 3 KE UN, test
Obveščamo vas, da bo pisni test pri predmetu SEPARACIJSKA TEHNIKA, 3 KE UN (dr. M. Knez Marevci) potekal v četrtek, 6. 1. 2022 ob 16. uri v pred. A-105. več >

Rezultati kolokvija iz vaj Analiza procesov
Pozdravljeni, rezultati so v priponki. Lep pozdrav, Milica več >

1. letnik 1. stopnja – nujno obvestilo
Obveščamo vas, da bo v tednu od 29.11. do 3.12.2021 izvedba seminarskih vaj predmetov MATEMATIKE I OZ. MATEMATIKE A in SPLOŠNE KEMIJE OZ. SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE I v živo, v predavalnicah. več >

Pregled vseh