Društvo Kemik

Znanstveno – raziskovalno in pedagoško društvo študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Kemik Univerze v Mariboru (v nadaljevanju besedila Društvo KEMIK) je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in apolitično združenje fizičnih oseb. Ustanovljeno je bilo 17. 1. 2001. 

Naloge društva

Temeljne naloge društva so izobraževanje vseh vedoželjnih ljudi, raziskovanje na področju kemije in kemijske tehnologije, pomoč članom in študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pri študiju, iskanju študijskega ter ostalega gradiva in gradnja izobraževalno-informacijske baze.

Ostale naloge društva so:

  • organizacija društvenih strokovnih ekskurzij,
  • izvajanje projektov, s katerimi želi povečati in izboljšati obseg strokovnega in poljubno znanstvenega gradiva,
  • organizacija srečanj, seminarjev, delavnic in simpozijev društva,
  • promocija osnovne dejavnosti društva z informiranjem javnosti,
  • mednarodna izmenjava študentov, simpatizerjev in članov društva ter profesorjev,
  • organizacija družbenega in športnega življenja članov in simpatizerjev društva.

Organizacija društva

Društvo ima 4 organe: občni zbor, izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela ter vodi delo društva po delovnem in finančnem načrtu, ki ga sprejme občni zbor. Nadzorni odbor skrbi za spremljanje dela članov ostalih organov pri opravljanju svoje funkcije, za stalni finančni in materialni nadzor pri poslovanju društva, za kontroliranje zakonitosti in skladnosti nižjih pravnih aktov z višjimi. Disciplinska komisija je organ, ki je zadolžen za izrekanje disciplinskih ukrepov zoper člane društva.

Aktualno za študente


Fakulteta za energetiko UM – vabilo k sodelovanju na projektu Recikliranje sončnih modulov za študente Kemijske tehnologije 1.st. VS
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z mesecem aprilom pričenja z izvajanjem študentskega projekta z naslovom Recikliranje sončnih modulov. Ob tem k sodelovanju na projektu vabimo študente več >

ORGANSKA KEMIJA II VS (2 VS) – 1. kolokvij
Obveščamo vas, da bo 1. kolokvij  pri predmetu ORGANSKA KEMIJA II VS (dr. Paljevac) potekal v četrtek, 6. 4. 2023 ob 14. uri v pred. A-105. več >

KONFERENCA INŽENIRJEV
Študentski sveti tehniških fakultet FKKT, FERI, FS in FGPA, vas vljudno vabimo, da se v četrtek 30. marca 2023 udeležite dogodka, ki bo prvenstveno namenjen zaključnim letnikom vseh tehničnih sm več >

rezultati zaključnega kolokvija iz vaj Analizne kemije za 1. in 2. skupino
V priponki najdete rezultate. več >

Pregled vseh