Razporedi preverjanja znanja – ne veljavno (staro š.l.)

NAVODILA IN VARNOSTNI PROTOKOL ZA ŠTUDENTE ZA JESENSKO IZPITNO OBDOBJE 2019-2020 – ne velja

MEROSLOVJE V KEMIJI

11.9. MEROSLOVJE V KEMIJI – razpored z varnostnim protokolom

TERMODIFUZIJSKA TEHNIKA

11.9. TERMODIFUZIJSKA TEHNIKA – razpored z varnostnim protokolom

POJAVI NA POVRŠINAH, STRUKTURNA IN KOLOIDNA KEMIJA

10.9. POJAVI NA POVRŠINAH, STRUKTURNA IN KOLOIDNA KEMIJA – razpored z varnostnim prtokolom

FIZIKALNA KEMIJA II, KINETIKA V KEMIJI, STATISTIČNA TERMODINAMIKA

9.9. FIZIKALNA KEMIJA II, KINATIKA V KEM., STATISTIČNA TERMODIN. – razpored z varnostnim protokolom

REGULACIJA/DINAMIKA PROC., DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROC.

9.9. REGULACIJA/DINAMIKA PROC., DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROC. – razpored z varnostnim protokolom

kolokvij vaje GRADIVA/MATERIALI

8.9. kolokvij vaje GRADIVA/MATERIALI – razpored z varnostnim protokolom

ANALIZNA KEMIJA II, INDUSTRIJSKA ANALIZA

8.9. ANALIZNA KEMIJA II, INDUSTRIJSKA ANALIZA – razpored z varnostnim protokolom

IZBRANA POGLAVJA V ORG. KEM., OSNOVE OKOLJSKE KEMIJE

8.9. IPOK, OSNOVE OKOLJSKE KEMIJE – razpored z varnostnim protokolom

PRENOS TOPLOTE, ELEMETI PROCESNIH NAPRAV

7.9. PRENOS TOPLOTE, ELEMENTI PROC. NAPRAV – razpored z varnostnim protokolom

SEPARACIJSKA TEHNIKA II – ustni del izpita

4.9. SEP. TEH. II ustni del – razpored z varnostnim protokolom

FIZIKALNA KEMIJA (I)

4.9. FIZIKALNA KEMIJA (I) – razpored zvarnostnim protokolom

ANORGANSKA KEMIJA, SPLO. IN ANORG. KEM. II

4.9. ANORGANSKA KEMIJA, SPL. IN ANORG. KEM. II – razpored z varnostnim protokolom

ORGANSKA SINTEZA

3.9. ORGANSKA SINTEZA – razpored z varnostnim protokolom

MEHANIKA FLUIDOV (I), PROCESNE NAPRAVE

3.9. MEHANIKA FLUIDOV (I), PROCESNE NAPRAVE – razpored z varnostnim protokolom

ORGANSKA KEMIJA II. ORGANSKA KEMIJA

2.9. ORGANSKA KEMIJA II, ORGANSKA KEMIJA (MAG.) – razpored z varnostnim protokolom

KOLOKVIJ IZ VAJ – FIZIKALNA KEMIJA, KINETIKA, TERMODINAMIKA

1.9. Kolokvij iz VAJ – Fizikalna kemija, Kinetika, Termodinamika

TERMODINAMIKA, NUTRACEVTIKI

1.9.TERMODINAMIKA, NUTRACEVTIKI

FIZIKA II, STRUKTURA ATOMOV IN MOLEKUL

1.9. FIZIKA II, STRUKT. ATOMOV IN MOLEKUL

GRADIVA, MATERIALI

31.8.izpiti dr. Goršek – razpored z varnostnim protokolom

SEPARACIJSKA TEHNIKA I

28.8. SEPARACIJSKA TEHNIKA I – razpored z varnostnim protokolom

SPLOŠNA KEM., SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEM. I, NANOKEMIJA IN MATERIALI

28.8. SPLOŠNA KEM. SPL. IN ANORG. KEM. I, NANOKEM. IN MATERIALI – razpored z varnostnim potokolom

BIOINFORMATIKA IN GENOMIKA

27.8. BIOINFORMATIKA IN GENOMIKA – razpored z varnostnim protokolom

ANALIZNA KEMIJA II, INDUSTRIJSKA ANALIZA

27.8. ANALIZNA KEMIJA II, IND. ANALIZA – razpored z varnostnim protokolom

MATEMATIKA II, B

27.8. MATEMATIKA B, II – razpored z varnostnim protokolom

Rrezultati SEPARACIJSKA TEHNIKA II in ustni zagovor (26.8.2020)

Rezultati SEPARACIJSKA TEHNIKA in razpored za ustni zagovor

Rezultati PRENOS SNOVI in ustni zagovor (26.8.2020)

Rezultati PRENOS SNOVI in razpored za ustni zagovor

ORGANSKA SINTEZA

25.8. ORGANSKA SINTEZA – Razpored z varnostnim protokolom

MATEMATIKA

25.8. MATEMATIKA – razpored z varnostnim protokolom

BIOKEMIJA IN MOLEK. BIOL., BIOKEM. IN UVOD, GENOMIKA V BIOMED.TEH.

24.8. BIOKEMIJA IN MOLEK. BIOL., BIOKEM. IN UVOD , GENOMIKA V BIOMED.TEH. z varnostnim protokolom

ENERGETSKI MANAGEMENT

24.8. Energetski management z varnostnim protokolom

KOLOKVIJ IZ VAJ – SPL.KEM., SPL.KEM IN ANORG. KEM.I in dodatne vsebine

24. 8. Kolokvij iz VAJ SPL.KEM., SPLO.KEM IN ANORG. KEM. in dodat.vsebine z varnostnim protokolom

ANALIZNA KEMIJA, INDUSTRIJSKA ANALIZA – VAJE kolokvij

21.8.ANALIZNA KEMIJA, INDUSTRIJSKA ANALIZA – VAJE

RAZVOJ PRODUKTOV IN PROCESOV, RAČUNALNIŠTVO V KEMIJI

21.8. RAZVOJ PRODUKTOV IN PROC., RAČ. V KEMIJI

FIZIKA

20.8. FIZIKA I

PRENOS SNOVI, SEPAR.TEHN.II, ŽIVILSKA TEH.

20.8. PRENOS SNOVI, SEP. TEHN.II, POLIMERI

ORGANSKE KEMIJA, POLIMERI

19.8. ORGANSKA KEMIJA, POLIMERI

ANALIZNA KEMIJA in FNM

19.8. ANALIZNA KEMIJA, FNM – razpored prijavljenih na izpit

Predmet

18.8. EKONOMIKA IN PODJETNIŠTVO – razpored prijavljenih na izpit

ORGANSKA KEMIJA II

18.8. ORGANSKA KEMIJA II – razpored prijavljenih na izpit

PROCESNE BILANCE, KEMIJSKO RAČUNANJE

17. 8. KEMIJSKO RAČUNANJE, PROCESNE BILANCE – razpored z varnostnim protokolom

PROCESNO RAČUNANJE II

17.8. PROCESNO RAČUNANJE II – razpored z varnostnim protokolom

USTNI DEL IZPITA STATISTIČNA TERMODINAMIKA

20.7. ustni del izpita Statistična termodinamika – razpored z varnostnim protokolom

PRENOS SNOVI, SEP. TEHNIKA II – ustni deli izpitov

15.7. ustni del izpita Prenos snovi in izpita Sep. teh. II – razpored z varnostnim protokolom

FIZIKALNA KEMIJA II/KINETIKA V KEMIJI

14.7. FIZIKALNA KEMIJA II, KINETIKA V KEMIJI – razpored z varnostnim protokolom

BIOKEMIJSKA TEHNIKA – ustni del izpita

13.7. ustni del izpita BIOKEMISJKA TEHNIKA – razpored z varnostnim protokolom

ŽIVILSKA/PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

13.7. ŽIVILSKA/PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA – razpored zagovorov v MS Teamsu

STATISTIČNA TERMODINAMIKA

13.7. STATISTIČNA TERMODINAMIKA – razpored z varnostnim protokolom

PROCESNO RAČUNANJE II

13.7. PROCESNO RAČUNANJE II – razpored z varnostnim protokolom

KEMIJSKO RAČUNANJE/PROCESNE BILANCE

13.7. KEMIJSKO RAČUNAJE, PROCESNE BILANCE – razpored z varnostnim protokolom

USTNI DEL IZPITA STATISTIČNA TERMODINAMIKA

13.7. USTNI DEL IZPITA STATISTIČNA TERMODINAMIKA – razpored z varnostnim protokolom

DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROCESOV

10.7. DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROCESOV – razpored z varnostnim protokolom

GRADIVA/MATERIALI, KEM. REAKCIJSKA TEHNIKA I, BIOREAKCIJSKA TEHNIKA

10.7. GRADIVA/MATERIALI, KEM.REAKCIJSKA TEH. I, BIOREAKCIJSKA TEHNIKA – razpored z varnostnim protokolom

ANALIZNA KEMIJA (I)

10.7. ANALIZNA KEMIJA (I) – razpored z varnostnim protokolom

ANORGANSKA KEMIJA MAG

10.7. ANORGANSKA KEMIJA MAG – razpored zagovorov v MS Teamsu

MOLEKULARNA BIOLOGIJA IN MOL. GENETIKA

9.7. MOL. BIOLOGIJA IN MOL. GENETIKA – razpored z varnostnim protokolom

TEHNOLOGIJA KERAMIKE

9.7. TEHNOLOGIJA KERAMIKE – razpored z varnostnim protokolom

PRENOS TOPLOTE, ENERGETSKI MANAGEMENT, EL. PROC. NAPRAV, PROCESNE NAPRAVE, OKOLJSKA TEH.

9.7. PRENOS TOPLOTE, ELEMENTI PROC. NAPRAV, ENERGETSKI MANAGEMENT, PROC. NAPRAVE, OKOLJSKA TEH. – razpored z varnostnim protokolom

POJAVI NA POVRŠINAH, STRUKTURNA IN KOLOIDNA KEMIJA

8.7. POJAVI NA POVRŠINAH, STRUKTURNA IN KOLOIDNA KEMIJA – razpored z varnostnim protokolom

PRENOS SNOVI, SEPARACIJSKA TEHNIKA II, SODOBNE PROCESNE TEHNIKE V ŽIVILSTVU

8.7. PRENOS SNOVI, SEP. TEH. II, SODOBNE PROC. TEHNIKE V ŽIVILSTVU – razpored z varnostnim protokolom

FIZIKALNA KEMIJA II/KINETIKA V KEM. – kolokvij vaje

7.7. kolokvi vaje FK II/KINETIKA V KEM. – razpored z varnostnim protokolom

TERMODINAMIKA, NUTRACEVTIKI

7.7. TERMODINAMIKA, NUTRACEVTIKI – razpored z varnostnim protokolom

ANORGANSKA KEMIJA, SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA II, DODATNE VSEBINE ANORG. KEM.

7.7. ANORGANSKA KEMIJA, SPLOŠNA IN ANORG. KEM. II, DODATNE VSEBINE – razpored z varnostnim protokolom

GRADIVA

6.7. GRADIVA 2. delni pisni izpit – ponovitev, razpored z varnostnim protokolom

RAZVOJ PRODUKTOV IN PROCESOV

6.7. RAZVOJ PRODUKTOV IN PROCESOV teoretični izpit – razpored z varnostnim protokolom

BIOKEMIJSKA TEHNIKA, IND. MIKROBIOLOGIJA

6.7. BIOKEMIJSKA TEHNIKA, INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA – razpored z varnostnim protokolom

ANALIZNA KEMIJA II, INDUSTRIJSKA ANALIZA, ELEKTROKEMIJSKE METODE

6.7. ANALIZNA KEMIJA II, IND. ANALIZA, ELEKTROKEMIJSKE METODE – razpored z varnostnim protokolom

ORGANSKA KEMIJA II, POLIMERI, POLIMERNA KEMIJA

3.7. ORGANSKA KEMIJA II, POLIMERI, POLIMERNA KEMIJA – razpored z varnostnim protokolom

FIZIKA II, STRUKTURA ATOMOV IN MOLEKUL

3.7. FIZIKA II, SAM – razpored z varnostnim protokolom

OPTIMIRANJE PROCESOV

2.7. OPTIMIRANJE PROCESOV – razpored z varnostnim protokolom

ANALIZA PROCESOV, SEPARACIJSKA TEHNIKA I, PRIPRAVLJALNI IN ZAKL.PROCESI

2.7. ANALIZA PROCESOV, SEP. TEHN. I, PRIPRAV. PROC.

IZBRANA POGLAVJA V ORGANSKI KEMIJI, FNM

2.7. IZBRANA POGLAVJA V ORGANSKI KEMIJI, FNM z varnostnim protokolom

MEROSLOVJE V KEMIJI

2.7. MEROSLOVJE V KEMIJI – razpored z varnostnim protokolom

ANALIZNA KEMIJA II / INDUSTRIJSKA ANALIZA – kolokvij iz VAJ

1.7. ANALIZNA KEMIJA II / INDUSTRIJSKA ANALIZA

INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA

1.7. INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA 

SPLOŠNA KEMIJA, SPL. IN ANORG. KEM. I, NANOKEM. IN MAT., FNM

1.7. SPLOŠNA KEM., SPL. IN ANORG.KEM. I, NANOKEM. IN MAT., FNM – razpored z varnostnim protokolom

PRENOS SNOVI – VAJE – kolokvij

30. 6. PRENOS SNOVI – VAJE Kolokvij – razpored z varnostnim protokolom

ORGANSKA ANALIZA, ORGANSKA SINTEZA

30. 6. ORGANSKA ANALIZA, ORGANSKA SINTEZA – razpored z varnostnim protokolom

PROCESNO RAČUNANJE

29.6. ROCESNO RAČUNANJE I – razpored z varnostnim protokolom

EKONIMIJA IN EKONOMIKA

29. 6. EKONOMIJA IN EKONOMIKA – razpored z varnostnim protokolom

STATISTIČNA TERMODINAMIKA

29.6. STATISTIČNA TERMODINAMIKA – razpored z varnostnim protokolom

FIZIKALNA KEMIJA II, KINETIKA, FNM

29.6. FIZIKALNA KEMIJA II, KINETIKA, FNM

RAČUNALNIŠTVO V KEMIJI

Računalništvo v kemiji

Računalništvo v kemiji

RAZVOJ PRODUKTOV IN PROCESOV

29.6. RAZVOJ PRODUKTOV IN PROCESOV – razpored z varnostnim protokolom

KEMOMETRIJA

26.6. KEMOMETRIJA – razpored z varnostnim protokolom

BIOREAKCIJSKA TEHNIKA

26.6. BIOREAKCIJSKA TEHNIKA – razpored z varnostnim protokolom

KEMIJA OKOLJA, TEHNOLOGIJA VOD

26.6. KEMIJA OKOLJA, TEHNOLOGIJA VOD – razpored z varnostnim protokolom

ANALIZNA KEMIJA (I)

26.6. ANALIZNA KEMIJA (I) – razpored z varnostnim protokolom

GRADIVA/MATERIALI – 2 delni pisni test

24.6. Gradiva/Materiali 2. delni pisni test – razpored z varnostnim protokolom

MEHANIKA FLUIDOV, OKOLJSKA TEHNOLOGIJA, PROCESNE NAPRAVE, ENERGETSKI MANAGEMENT PROCESOV

23.6. izpiti dr. Goričanca – razpored z varnostnim protokolom

FIZIKALNA KEMIJA (I)

24.6. FIZIKALNA KEMIJA I – razpored z varnostnim protokolom

REGULACIJA/DINAMIKA PROCESOV, DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROCESOV

24.6. REGULACIJA/DINAMIKA PROCESOV, DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROCESOV – razpored z varnostnim protokolom

MATEMATIKA B, II

23.6. MATEMATIKA B, II – razpored z varnostnim protokolom

PRENOS SNOVI, PREHRAMBENA/ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA

22.6. PRENOS SNOVI, PREHRAMBENA/ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA – razpored z varnostnim protokolom

KEMIJSKO RAČUNANJE, PROCESNE BILANCE, NAČRTOVANJE PROCESOV

22.6. KEMIJSKO RAČUNANJE, PROCESNE BILANCE, NAČRTOVANJE PROCESV – razpored z varnostnim protokolom

PROCESNO RAČUNANJE II

22.6. PROC. RAČ. II – razpored z varnostnim protokolom

BIOKEMIJSKA TEHNIKA/UVOD V BIOKMEIJSKO TEHNIKO

19.6. ustni del Biokemijska tehnika/Uvod v bt

SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA I/SPLOŠNA KEMIJA – kolokvij vaje

19.6. Splošna in anorg.kem.I, Splošna kemija – kolokvij vaje

ORGANSKA KEMIJA I, POLIMERI, POLIMERNA KEMIJA

19.6. ORG. KEM. I, POLIMERI, POLIMERNA KEMIJA – razpored z varnostnim protokolom

IZBRANA POGLAVJA V ORGANSKI KEMIJI/ORG. ANALIZA

18.6. – IPOK, OA, OOK FNM – razpored z varnostnim protokolom

MATEMATIKA A, I, III

18.6. MATEMATIKA A, I in III – razpored z varnostnim protokolom

DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROCESOV

17.6. DINAMIKA IN OPTIMIRANJE PROC. 2. kolokvij – razpored z varnostnim protokolom

BIOKEMIJSKA TEHNIKA/UVOD V BIOKEMIJSKO TEHNIKO

17.6. BIOKEMIJSKA TEHNIKA, UVOD V BT – razpored z varnostnim protokolom

MOLEKULARNA BIOLOGIJA IN MOLEKULARNA GENETIKA

17.6. MOL. BIOL. IN MOL. GENETIKA – razpored z varnostnim protokolom

BIOINFORMATIKA IN GENOMIKA

16.6. BIOINFORMATIKA IN GENOMIKA – razpored z varnostnim protokolom

ANORGANSKA KEM./SPLOŠNA IN ANORG. KEM. II/NANOKEMIJA IN MATERIALI

16.6. ANORG. KEM. II/SPL.IN ANORG.KEM.II/NANOKEM. IN MAT. – spored z varnostnim protokolom

INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA

15.6. INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA – razpored z varnostnim protokolom

GENOMIKA V BT, BIOKEM. IN MOL. BIOL., BIOKEM IN UVOD V…

15.6. GENOMIKA V BT, BIOKEM. IN MOL. BIOL, BIOKEMIJA IN UVOD V… – razpored z varnostnim protokolom

SEPARACIJSKA TEHNIKA I

15.6. SEPARACIJSKA TEHNIKA I – razpored z varnostnim protokolom

TERMODIFUZIJSKA TEHNIKA

12.6. TERMODIFUZIJSKA TEHNIKA – razpored z varnostnim protokolom

GRADIVA/MATERIALI – 1. delni pisni test

11.6. GRADIVA/MATERIALI – razpored po predavalnicah z varnostnim protokolom

FIZIKA I

11.6. FIZIKA I – razpored z varnostnim protokolom

KEMIJA OKOLJA in TEHNOLOGIJA VOD

11.6. KEMIJA OKOLJA in TEHNOLOGIJA VOD – razpored z varnostnim protokolom

GRADIVA/MATERIALI – kolokvij vaje

12.6. GRADIVA/MATERIALI kolokvij vaje – razpored po predavalnicah z varnostnim protokolom

TERMODINAMIKA

9.6. TERMODINAMIKA kolokvij vaje – razpored z varnostnim protokolom

FIZIKALNA KEMIJA II/KINETIKA V KEMIJI – kolokvij vaje

8.6. FIZIKALNA KEM. II/KINETIKA V KEM. – razpored po predavalnicah z varnostnim protokolom

BIOKMEIJSKA TEHNIKA/UVOD V BIOKEMIJSKO TEHNIKO

8.6. BIOKMEIJSKA TEHNIKA/UVOD V BIOKEMIJSKO TEHNIKO – razpored predavalnic z varnostnim protokolom

FIZIKA II

5.6. FIZIKA II – razpored za pred. B.P. z varnostnim protokolom

PRENOS SNOVI – kolokvij vaje

5.6. PRENOS SNOVI – kolokvij vaje za pred. A-105 z varnostnim protokolom

ANORGANSKA KEMIJA DODATNE VSEBINE

4.6. ANORGANSKA KEMIJA DODATNE VSEBINE – seznam študentov za B.P. z varnostnim protokolom

RAZVOJ PRODUKTOV IN PROCESOV

4.6. RAZVOJ PRODUKTOV IN PROCESOV – seznam študentov za A-107 in A-104 z varnostnim protokolom

OPTIMIRANJE PROCESOV

4.6. OPTIMIRANJE PROCESOV – seznam študentov za A-105 in A-103 z varnostnim protokolom

KEMIJA OKOLJA

3.6. KEMIJA OKOLJA – seznam študentov za pred. A-105 z varnostnim protokolom

KEMOMETRIJA

3.6. KEMOMETRIJA – seznam študentov za terminalsko uč. D1-413 in D1-414 z varnostnim protokolom

MATEMATIKA II in MATEMATIKA B

1.6. MATEMATIKA II – seznam študentov za pred. B.P. z varnostnim protokolom

1.6. MATEMATIKA B – seznam študentov za pred. B.P. z varnostnim protokolom

PROCESNE NAPRAVE

28.5. PROCESNE NAPRAVE – razpored študentov za A-105 in A-103 z varnostnim protokolom

PRENOS SNOVI

28.5. PRENOS SNOVI – razpored študentov za A-105 in A-107 z varnostnim protokolom

PODJETNIŠTVO

26.5. PODJETNIŠTVO, A-105 – razpored študentov in varnostni protokol

Predmet

priponke

Aktualno za študente


Rezultati izpita iz predmeta Kinetika v kemiji
V priponki najdete rezultate izpita iz predmeta Kinetika v kemiji. Rezultati-izpita-iz-predmeta-Kinetika-v-kemiji-dne-13.2.2024s.pdf več >

Analizna kemija 1 vaje, informacije za 1. letnike
V priponki najdete informacije o poteku in razporedu vaj pri Analizni kemiji I. LV-AK-I_1234_skupina.docx več >

Rezultati kolokvija Analizna kemija II in Industrijska analiza
V priponki najdete rezultate zadnjega kolokvija Analizna kemija II in Industrijska analiza. Rezultati-5-kolokvij-AKII-in-IA_za-objavo_vpisne.pdf več >

Seznam vaj Fizikalna kemija 2 in Kinetika v kemiji (2 UN, 2 VS)
Obveščamo vas, da sevaje pri predmetu Fizikalna kemija 2 oz. Kinetika v kemiji začnejo v tednu med 26. 2. in 1. 3. 2023. Vse termine in razvrstitev najdete v priponki.Za opravljanje vaj je potr več >

Pregled vseh