Študijski programi druge stopnje: Vpis do 2014/15

Informacije o operaciji
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.”

Kemijska tehnika

Trajanje: 2 leti.
Študijski smeri: kemijska tehnika, biokemijska tehnika.
Naziv: magister inženir kemijske tehnike oz. magistrica inženirka kemijske tehnike.
Vpisni pogoji: program I. stopnje ustreznega področja (npr. kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika, biokemijska tehnika, izobraževalna kemija) ali ustrezni visokošolski strokovni program sprejet pred 11. 6. 2004.
Možnosti zaposlitve: magistri kemijske tehnike so usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog na področju raziskav in razvoja v številnih panogah procesne industrije, npr. kemijski, farmacevtski, naftni, živilski industriji, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, organiziranju varstva pri delu, pripravi vode, nadzoru kvalitete in razvoju informacijskih tehnologij. Usposobljeni so za zahtevne naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov in za raziskovanje na področjih kemijske in biokemijske tehnike. Zaposlujejo se lahko tudi v javnih zavodih, državni upravi (npr. carina, inšpekcije), na raziskovalnih inštitutih, v različnih izobraževalnih inštitucijah, revizorskih podjetjih, svetovalnih podjetjih ipd.
Nadaljevanje študija: študijski programi tretje stopnje za pridobitev doktorata.
Predmetnikopisi predmetov, prestopni pogoji

Kemija

Trajanje: 2 leti.
Naziv: magister/magistrica kemije.
Vpisni pogoji: program I. stopnje ustreznega področja (npr. kemija, biokemija, farmacija, kemijska tehnologija, izobraževalna kemija) ali ustrezni visokošolski strokovni program sprejet pred 11. 6. 2004.
Možnosti zaposlitve: magistri kemije so usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog na področju analitike, materialov in okoljske kemije. Opravljajo lahko poklice, kot so menedžerji, kemiki, kemijski in živilski tehnologi, ekologi, biokemiki. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, pripravi vode, nadzoru kvalitete ipd. Zaposlijo se lahko v kemijski, farmacevtski, živilski in sorodnih industrijah, kot tudi v raziskovalnih inštitutih, laboratorijih, forenzičnih laboratorijih, zavodih ipd.
Nadaljevanje študija: študijski programi tretje stopnje za pridobitev doktorata.
Predmetnikopisi predmetov,  prestopni pogoji

Aktualno za študente


URADNE URE
Zaradi podelitve diplomskih listin, bodo v petek, 10. 12. 2021 uradne ure potekale  od 10. do 11. ure.  Hvala za razumevanje! več >

ANALIZA PROCESOV (3 KT VS) – predavanja 8.12.
Obveščamo vas, da se bodo predavanja pri predmetu ANALIZA PROCESOV v sredo, 8.12. izjemoma pričela ob 9. uri (MS Teams). Hvala za razumevanje!   več >

ANALIZA PROCESOV – ponavljalni kolokvij iz vaj
Obveščamo vas, da bo ponavljalni kolokvij iz vaj pri predmetu ANALIZA PROCESOV (dr. M. Pantić) potekal v ponedeljek, 20. 12. 2021 ob 11. uri v pred. A-103. več >

Pripravljalni in zaključni procesi
Obveščamo vas, da bo pisni test pri predmetu Pripravljalni in zaključni procesi (dr. Knez Marevci) potekal v sredo, 22.12.2021 ob 8. uri v D1-413. več >

Pregled vseh