Študijski program tretje stopnje: vpis do 2017/18

Doktorski program KEMIJA IN KEMIJSKA TEHNIKA

Trajanje: 3 leta.
Naziv: doktor/doktorica znanosti.
Vpisni pogoji: program II. stopnje ali univerzitetni program sprejet pred 11. 6. 2004. Kdor je končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004 in program za pridobitev specializacije, se lahko vpiše, če pred vpisom opravi študijske obveznosti v obsegu 30 točk ECTS.
Opis študija: organizirani del pouka z izpiti obsega 60 točk ECTS, 120 točk ECTS je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Študij je izbirnega značaja in ponuja dve smeri: kemija in kemijska tehnika. Na smeri kemija lahko študentje izbirajo med področjema kemija in kemometrija ter kemija materialov. Na smeri kemijska tehnika so ožja študijska oz. raziskovalna področja kemijska tehnika, biokemijska tehnika ter kemijska okoljska tehnika in trajnostni razvoj. Vsako področje ponuja pester nabor izbirnih predmetov. Temu se pridružuje sklop temeljnih izbirnih predmetov.
Študentje soglasno z mentorjem oblikujejo predmetnik svojega študija tako, da zberejo vsaj 30 točk ECTS iz sklopa temeljnih predmetov, 30 točk ECTS pa iz predmetov izbirnih področij. Do polovice točk lahko zberejo na drugih fakultetah doma in v tujini. Pred zagovorom doktorske disertacije morajo objaviti članek v eni izmed revij s seznama Science Citation Index (SCI). Drugi članek mora biti poslan v objavo pred promocijo.
Možnost zaposlitve: doktorji znanosti so usposobljeni za najzahtevnejše naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.
Nadaljevanje študija: podoktorsko in vseživljenjsko usposabljanje.

Predmetnikopis predmetovprestopni pogoji

Aktualno za študente


Fakulteta za energetiko UM – vabilo k sodelovanju na projektu Recikliranje sončnih modulov za študente Kemijske tehnologije 1.st. VS
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z mesecem aprilom pričenja z izvajanjem študentskega projekta z naslovom Recikliranje sončnih modulov. Ob tem k sodelovanju na projektu vabimo študente več >

ORGANSKA KEMIJA II VS (2 VS) – 1. kolokvij
Obveščamo vas, da bo 1. kolokvij  pri predmetu ORGANSKA KEMIJA II VS (dr. Paljevac) potekal v četrtek, 6. 4. 2023 ob 14. uri v pred. A-105. več >

KONFERENCA INŽENIRJEV
Študentski sveti tehniških fakultet FKKT, FERI, FS in FGPA, vas vljudno vabimo, da se v četrtek 30. marca 2023 udeležite dogodka, ki bo prvenstveno namenjen zaključnim letnikom vseh tehničnih sm več >

rezultati zaključnega kolokvija iz vaj Analizne kemije za 1. in 2. skupino
V priponki najdete rezultate. več >

Pregled vseh