Tutorstvo

Tutorji študentje FKKT UM smo študentje višjih letnikov, ki smo del svojega časa pripravljeni nameniti študentom nižjih letnikov. Tutorstvo študentov FKKT UM je osredotočeno predvsem na študente drugih in pa prvih letnikov, ki na novo vstopajo v študentsko življenje. S tutorstvom tako želimo olajšati prehod novincev na novo delovno okolje in nov način življenja.

Tutorji študentje FKKT UM se delimo na predmetne in uvajalne tutorje:

  • Predmetni tutorji so bolj specifično usmerjeni v posamezno predmetno področje, kar pomeni, da delujejo na področju določenega predmeta in pri tem predmetu izvajajo tako imenovane dopolnilne ure, na katerih se s študenti pripravljajo na kolokvije in izpite.
  • Uvajalni tutorji skrbijo za primerno obveščenost novincev z vsemi pomembnejšimi informacijami, ki se tičejo študijskih in obštudijskih dejavnosti tekom celotnega študijskega leta, predvsem v prvih dneh oz. tednih (npr. kako se prijaviti na izpit, kako urediti študentsko prehrano in podobno). Študentje so s svojimi uvajalnimi tutorji v kontaktu osebno na fakulteti in preko elektronske pošte.

Poleg omenjenih dejavnosti smo tutorji študentje vključeni pri organizaciji oz. izvedbi prvega dneva za novince. Na prvi študijski dan tutorji študentje novince popeljemo skozi fakulteto in jim pokažemo vse pomembnejše prostore na fakulteti (laboratoriji, predavalnice, kabineti profesorjev itd.) in jih zatem vodimo še po bližnji okolici fakultete, kjer jim pokažemo pomembnejše lokacije in stavbe, ki jih bodo obiskali predvsem v prvih dneh študija (knjižnica, študentski servis in podobno).

Termine dopolnilnih ur objavljamo v skupini FkktTutor na Facebooku.

Predmetni tutorji

Matjaž Rantaša
koordinator tutorjev
Letnik študija: 2.letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: Fizika I, Fizika II
Kontakt: matjaz.rantasa@student.um.si
  Gal Slaček
Letnik študija: 2.letnik, kemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: prenos snovi
Kontakt: gal.slacek@student.um.si
Anže Novak
Letnik študija: 2.letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: Fizika I, Fizika II
Kontakt: anze.novak2@student.um.si
Domen Slemenšek
Letnik študija: 1.letnik kemija MAG
Področje tutorstva: Matematika C
Kontakt: domen.slemensek@student.um.si
Klemen Doplihar
Letnik študija: 2. letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: Matematika A,B
Kontakt: klemen.doplihar@student.um.si
Miša Žnidarič
Letnik študija: 3.letnik, kemijsko inženirstvo UN
Področje tutorstva: Matematika A, B
Kontakt: misa.znidaric@student.um.si
Klemen Rola
Letnik študija: 1. letnik, kemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: Matematika A, B
Kontakt: klemen.rola@student.um.si
Anja Copot
Letnik študija: 2. letnik, kemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: Splošna in anorganska kemija
Kontakt: anja.copot1@student.um.si

Kaja Makoter
Letnik študija: 2. letnik, kemijsko inženirstvo MAG

Področje tutorstva: Organska kemija I, II
Kontakt: kaja.makoter@student.um.si

Iztok Majcen

Letnik študija: 1. letnik, kemija MAG 

Področje tutorstva: Analizna kemija I

Kontakt: iztok.majcen@student.um.si

Gal Bjelovučić

Letnik študija: 1. letnik, kemija MAG

Področje tutorstva: Analizna kemija II

Kontakt: gal.bjelovucic@student.um.si

Marcel Žafran

Letnik študija: 1. letnik kemija MAG

Področje tutorstva: Analizna kemija II

Kontakt: marcel.zafran@student.um.si

Luna Mariko Petrovič

Letnik študija: 3. letnik, kemijsko inženirstvo UN

Področje tutorstva: Fizikalna kemija I

Kontakt: lunapetrovic12@gmail.com

Sanja Toplak

Letnik študija: 2. letnik kemijsko inženirstvo UN

Področje tutorstva: Gradiva

Kontakt: sanja.toplak@student.um.si

Uvajalni tutorji

Matjaž Rantaša
Kemija-UNI
Kontakt: matjaz.rantasa@student.um.si
Anja Copot
Kemisjka tehnologija/ kemijsko inženirstvo Kontakt: anja.copot1@student.um.si

Aktualno za študente


IP KEMIJA IN ANALIZA VOD
Obveščamo vas, da bo test pri izbirnem predmetu KEMIJA IN ANALIZA VOD, 2 KE MAG (dr. M. Simonič) potekal v četrtek, 16. 12. 2021 ob 11. uri v pred. A-104. več >

SEPARACIJSKA TEHNIKA, 3 KE UN, test
Obveščamo vas, da bo pisni test pri predmetu SEPARACIJSKA TEHNIKA, 3 KE UN (dr. M. Knez Marevci) potekal v četrtek, 6. 1. 2022 ob 16. uri v pred. A-105. več >

Rezultati kolokvija iz vaj Analiza procesov
Pozdravljeni, rezultati so v priponki. Lep pozdrav, Milica več >

1. letnik 1. stopnja – nujno obvestilo
Obveščamo vas, da bo v tednu od 29.11. do 3.12.2021 izvedba seminarskih vaj predmetov MATEMATIKE I OZ. MATEMATIKE A in SPLOŠNE KEMIJE OZ. SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE I v živo, v predavalnicah. več >

Pregled vseh