Zagovor doktorske disertacije
02.07.2021

Obveščamo vas, da bo Klavdija Zirngast, mag. inž. kem. teh., zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Sinteza fleksibilnih in trajnostnih (bio)kemijskih procesov in mrež v pogojih negotovosti« v četrtek, 8. julija 2021 ob 11. uri preko MS Teams.

V komisijo za zagovor so imenovani:

red. prof. dr. Peter Krajnc, predsednik

red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, mentorica-članica

red. prof. dr. Zdravko Kravanja, somentor-član

red. prof. dr. Igor Plazl, član

red. prof. dr. Maja Leitgeb, članica

 

Doktorska disertacija je na vpogled  v dekanat fakultete, soba D1 401.

Zainteresirana javnost lahko pošlje predhodno prijavo za prisostvovanje na zagovoru preko MS Teamsa najkasneje do srede 7. 7. 2021 na elektronski naslov: referat.fkkt@um.si).   Novice


UVAJALNI TEDEN ZA BRUCE
 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru bomo izvedli uvajalni teden za bruce med ponedeljkom 27.9.2021 in četrtkom 30.9.2021. Razdelili se boste v 4 skupine po 32 študen več >

Zagovor doktorske disertacije
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Polielektrolitni poliHIPE hidrogeli za sanacijo onesnaženih voda«. Disertacijo b več >

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2.ST. FKKT – obvestilo glede zaključka prijavno vpisnega postopka za novince
Vse kandidate, ki ste se v prvem roku prijavili na študijske programe 2.st. FKKT UM, za š.l. 2021/22, obveščamo, da je na obeh programih bila sprejeta omejitev vpisa. Stekel je izbirni postopek, o več >

Mednarodna konferenca TBMCE 2021
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo organizira četrto mednarodno konferenco TBMCE 2021 – Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo v Portorožu, od 13. do 15. septembra 2021. N več >

Pregled vseh