Zagovor doktorske disertacije
13.06.2022

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Preučevanje mehanizmov antikarcinogenega in nevroprotektivnega delovanja naravnih polifenolnih spojin”.

Disertacijo  bo  zagovarjala   Veronika Furlan, mag. kem., v  sredo, 22. 6. 2022, ob 12. uri v sejni   sobi B-304.

Doktorska disertacija je na vpogled  v dekanatu fakultete, soba D-401.Novice


Zdravstvena oskrba študentov
Okrožnica v zvezi z zdravstveno oskrbo študentov: Ambulanta za študente na lokaciji »Pri parku« v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ne obstaja več. Več…       več >

ODPOVED URADNIH UR REFERATA
Obveščamo vas, da zaradi nujnih vzdrževalnih del, od 12. do 15. julija 2022 NE BO uradnih ure Referata FKKT. Prosimo vas, da nas v tem času kontaktirate preko elektronske pošte. Hvala za razumeva več >

Zagovor doktorske disertacije
Obveščamo, da bo Anja Petek, univ. dipl. inž. kem. tehnol., zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv ß-ciklodekstrina na kinetiko in mehanizem reakcije umiljenja etilacetata”, več >

Poziv k prijavam – Naj študent Univerze v Mariboru 2021/2022
Spoštovani! Objavljen je Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, s katerim se nagrajuje najboljše študente za njihovo študijsko odličnost, v želji, da se jih motivira pri nadaljnje več >

Pregled vseh