Dr. MAŠA ISLAMČEVIĆ RAZBORŠEK, prof.Naziv Doc. Dr.
Ime Maša
Priimek Islamčević Razboršek
Prostor D1 – 402
Telefon 02 22 94 437
E-mail masa.islamcevic@um.si
Laboratorij Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo
Klasifikacija delovno mesto - ASISTENT Z DOKTORATOM
Predmetno področje Analizna kemija

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 2003 Diploma na UM PF (FNM)
 • 2005 Asistentka za analizno kemijo
 • 2008 Doktorat na UM FKKT

 

PEDAGOŠKO DELO

 • OSNOVNA ŠOLA, delo profesorice kemije 
 • UM FKKT/ UNI, VS – vaje pri predmetu Analizna kemija I, I. Letnik, 1. Bolonjska stopnja
 • UM FKKT/ UNI, VS – vaje pri predmetu Analizna kemija II in Industrijska analiza, II. Letnik, 1. 

Bolonjska stopnja

 • UM FKKT/ UNI – vaje pri predmetu Analizna kemija, I. Letnik, 2. Bolonjska stopnja
 • UM FNM/UNI – vaje pri predmetu Analizna kemija I in Analizna kemija II, Bolonjski program 

Izobraževalna kemija

 • UM FNM/UNI – vaje pri predmetu Analizna kemija v okolju, Bolonjski program Ekologija z naravovarstvom
 • UM FNM/UNI – vaje pri predmetu Osnove okoljske kemije, Bolonjski program Ekologija z naravovarstvom
 • UM FNM/UNI – vaje pri predmetu Nevarne snovi v bivalnem okolju, Bolonjski program Ekologija z naravovarstvom

 

DRUGO DELO

 • večkratna aktivna udeležba na mednarodnih in domačih konferencah, simpozijih, kongresih, delavnicah ter sodelovanje pri organizaciji različnih konferenc in izobraževanj, delo na različnih znanstvenih ali strokovnih projektih.

 

PODROČJE RAZISKOVANJA 

 • Raziskovanje zajema predvsem področja analizne kemije kot sta kemometrija in separacijske metode, predvsem plinska kromatografija z masno spektrometrijo (GC-MS), tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC), tankoplastna kromatografija (TLC), razvoj in optimizacija analiznih metod, ipd. Raziskovanje vključuje tako individualno raziskovalno delo kot tudi delo z diplomanti, magistranti, doktorandi, pisanje člankov, recenzijo člankov, pripravo projektov itd.

 

IZOBRAŽEVANJE V TUJINI

 • 2004 in 2005: dvo-mesečno izobraževanje in raziskovalno delo s področja kemometrije, opravljeno v okviru CEEPUS izmenjave na Slovaškem, na Univerzi v Bratislavi, na Fakulteti za prehrambeno in kemijsko tehnologijo.
 • 2013: eno – mesečno  izobraževanje in raziskovalno delo s področja atomske absorpcijske spektroskopije, opravljeno v okviru CEEPUS izmenjave V BiH, na Univerzi v Tuzli, na Fakulteti za tehnologijo.

 

NAGRADE IN PRIZNANJA

 • 2008 Krkina nagrada za doktorsko delo