Dr. PETRA KOTNIK, univ. dipl. inž. kem. teh.

Naziv Asist. Dr.
Ime Petra
Priimek Kotnik
Prostor B -406, MF 2NL 11
Govorilne ure vsak ponedeljek od 9.00 do 12.00
Telefon 02 22 94 471, 468
E-mail petra.kotnik@um.si
Laboratorij Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko
Klasifikacija delovno mesto - ASISTENT Z DOKTORATOM
Predmetno področje Kemijsko inženirstvo

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 2000 Diploma na UM FKKT
 • 2003 Magisterij na UM FKKT
 • 2004 Asistentka z magisterijem (tri izvolitvena obdobja) na UM FKKT
 • 2004 Zaposlitev na UM MF (50%)
 • 2014 Doktorat na UM FKKT
 • 2015 habilitirana v asistent z doktoratom za predmetno področje kemijsko inženirstvo
 • 2015 Asistentka z doktoratom na UM FKKT
 • Sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih

 

STROKOVNO DELO

 • (2000 – ….) Članstvo v Slovenskem kemijskem društvu
 • Recenzentka pri mednarodni reviji Industrial & engineering chemistry research

 

PEDAGOŠKO DELO

Vaje iz Termodifuzijske tehnike:

 • UM FKKT/ 2.bolonjska stopnja – Kemijska tehnika, 1. letnik
 • UM FKKT/ 2.bolonjska stopnja – Biokemijska tehnika, 1. letnik

Vaje iz Separacijske tehnike:

 • UM FKKT/ 1.bolonjska stopnja – Kemijska tehnologija, 2. letnik
 • UM FKKT/ 1.bolonjska stopnja – Kemija, 2. letnik

Vaje iz kemije:

 • UM MF/ EMŠP Splošna medicina – 1. letnik

Somentorstvo diplomantom
 

PODROČJE RAZISKOVANJA

 • Superkritična kromatografija, ekstrakcije s konvecionalnimi in visokotlačnimi metodami, fazna ravnotežja s sistemih s superkritičnimi fluidi, razvoj analitskih metod, plinska in tekočinska kromatografija z masno spektrometrijo, HPTLC, gelska elektroforeza
   

RAZISKOVALNI PROJEKTI

 • 5. EU OP: Product Engineering of Nutraceuticals with Superior Quality »PRONUTRA« (G1RD-CT-2000-00205)
 • Raziskovalni projekti ARRS (L1-6711; L2-6645; J2-1176; L2-3507)

 

NAGRADE IN PRIZNANJA

 • 2007  nagrada NAJ RAZISKOVALEC PO MNENJU GOSPODARSTVA (TEHNO CENTER UM)