red. prof. dr. UROŠ POTOČNIK, univ. dipl. kem.Naziv Red. prof. dr.
Ime Uroš
Priimek Potočnik
Prostor A – 111
Govorilne ure kadarkoli po predhodni najavi po e-mailu
Telefon 02 23 45 854, 02 22 94 492, 02 330 5874
E-mail uros.potocnik@um.si
Laboratorij Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko
Klasifikacija VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: REDNI PROFESOR
Predmetno področje Biokemija

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1995 Diploma iz biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
 • 1998 Magisterij iz molekularne genetike na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2001 Doktorat iz biokemije in molekularne biologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2002-2004 postdoktorsko izpopolnjevanje na National Institute of Health/National Cancer Institute, Frederick, ZDA
 • 2005-2009 Docent za biokemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
 • 2008- predstojnik Centra za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko na MF UM
 • 2009-Izredni profesor za biokemijo in vodja Laboratorija za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko na FKKT UM

STROKOVNO DELO :

 • od 2007 Član senata FKKT UM
 • od 2008 član upravnega odbora Slovenskega genetskega društva
 • Urednik zbornika znanstvene konference:
  • Kolokvij iz genetike, Ljubljana, 22. september 2010. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, 2010. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-90534-5-4
 • Član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije: od 2011- »Recent Patents on Biomarkers« (ISSN: 2210-3090 (Print), ISSN: 2210-3104 (Online)), Hilversum: Bentham Science Publishers, 2011. http://www.bentham.org/rpbm/EBM.htm
 • 2010 in 2011 član komisije za ocenjevanje evropskih projektov v okviru 7. okvirnega programa EU (FP7) za področje Zdravje
 • Recenzent člankov za znanstvene revije z faktorjem SCI:
  • DNA and cell biology. New York, N.Y.: Mary Ann Liebert, Inc. ISSN 1044-5498
  • Human immunology. [Print ed.]. New York, N.Y.: Elsevier/North-Holland. ISSN 0198-8859
  • Molecular biology reports. Dordrecht; Boston, Mass.: D. Reidel Publ. Co. ISSN 0301-4851
  • Pharmacogenomics. London: Ashley Publications. ISSN 1462-2416
 • od 2008 član komisije za kakovost FKKT

PEDAGOŠKO DELO

Stari programi:

 • • UM FKKT/ UNI – Kemijska tehnologija
  • Biokemija
  • Mikrobiologija
  • Molekularna biologija z gensko tehnologijo
  • Toksikologija
 • UM FZV/VŠ-Nega
  • Biofizika, biokemija

Bolonjski programi:

 • UM FKKT/UNI-Kemija
  • Molekularna biologija
 • UM FKKT/UNI-Kemijska tehnologija in UM FKKT/VŠ- Kemijska tehnologija
  • Biokemija in molekularna biologija
 • Nosilec dodiplomskih predmetov na MF UM http://www.mf.uni-mb.si/chmgf/CHMGF-pedagosko%20delo.html:
 • UM MF/UNI-Splošna medicina
  • Molekularna biologija in genetika
  • Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji
  • Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki v medicini

Podiplomski programi:

 • • UM MF-Biomedicinska tehnologija (III stopnja)
  • Molekularna biologija
  • Farmakogenomika
  • Molekularna imunologija v klinični praksi
 • • UM FZV-Bioinformatika (II stopnja)
  • Uvod v bioinformatiko
  • Bioinformatike in genetske analize
  • DNA mikromreže in analiza ekspresije genov

 

PODROČJE RAZISKOVANJA

Naše raziskovanje obsega področja biokemije, molekularne biologije, molekularne genetike, populacijske genetike, genomike, farmakogenomike in bioinformatike. Uporabljamo najsodobnejše metode proučevanja humanega genoma za odkrivanje biomarkerjev za pogoste kompleksne bolezni kot so kronična črevesna vnetna bolezen, Crohnova bolezen, astma, rak, kardiovaskularne bolezni, sladkorna itd.

 • Dejavniki tveganja (genetska nagnjenost).
 • Molekularni mehanizmi nastanka bolezni.
 • Molekularne tarče za načrtovanje novih zdravil nove generacije (t.i. bioloških zdravil).
 • Molekularno diagnosticiranje (podtipi bolezni).
 • Napovedni dejavniki za potek in razvoj bolezni.
 • Povezave med odzivom na zdravljenje in gensko zasnovo (farmakogenetika in farmakogenomika) s ciljem osebne medicine prilagojene na posameznikovo gensko zasnovo, ki bo omogočala najbolj učinkovito rabo zdravil in najmanj neželenih učinkov.

Odkrivanje genetske nagnjenosti k pogostim kompleksnim boleznim (asociacijske študije) in odzivom na zdravljenje (farmakogenomika):

 • razvoj biobank kliničnih vzorcev opremljenih z orodji bioinformatike za iskanje povezav genotip/fenotip,
 • razvoj tehnologij za hitro, zanesljivo in cenovno ugodno gensko tipizacijo; trenutni poudarek je na analizi DNA talilne krivulje visoke ločljivosti,
 • razvoj aplikacij kvantitativnega merjena genske ekspresije (PCR v realnem času) in določanja globalnih genetskih ekspresijskih profilov z uporabo mikromrež (biočipov),
 • z analizo genetskih polimorfizmov posameznega nukleotida (ang SNP za Single nucleotide polymorphisms) in haplotipov odkrivamo povezave med genetsko nagnjenostjo za kompleksne bolezni in kliničnimi značilnostmi posameznih bolezni,
 • odkrivanje najbolj učinkovitih genetskih in ekspresijskih profilov kot diagnostičnih in prognostičnih biomarkerjev,
 • sodelovanje s kliničnimi inštitucijami za prenos znanja, najnovejših tehnologij in odkritij raziskav človeškega genoma v klinično prakso za dobrorbit bolnikov.

 

NAGRADE IN PRIZNANJA

 

 • 1997 nagrada mlademu raziskovalcu za najboljšo predstavitev raziskovalne naloge; na Mednarodni konferenci Life Sciences `97, Gozd Martuljek, Slovenija; Naslov naloge : Ali je rak dojke tudi sestavni del HNPCC sindroma?
 • 1998 nagrada Krke za raziskovalno nalogo Molekularno genetski pristop k zgodnjemu odkrivanju raka
 • 2000 nagrada “Zlati kromosom”, podeljena mlademu raziskovalcu za najboljši prispevek s področja genetike, na 2. kongresu Slovenskega genetskega društva z mednarodno udeležbo “Genetika 2000”, Bled, september , 2000
 • 2001 FEBS Youth Travel Fund Award, 3rd FEBS Advanced Lecture Course ATP-Binding Cassette (ABC) Proteins: From Multidrug Resistance to Genetic Disease, March 3-10, 2001, Gosau, Austria
 • 2001-2004 Fogarty fellowship, National Institute of Health, National Cancer Institute, ZDA

 

OBJAVLJENA DELA