Red. Prof. dr. MOJCA ŠKERGET, univ. dipl. inž. kem. teh.Naziv Red. prof. dr.
Ime Mojca
Priimek Škerget
Prostor B – 423
Govorilne ure vsako sredo od 10.00 do 12.00
Telefon 02 22 94 463
E-mail mojca.skerget@um.si
Laboratorij Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko
Klasifikacija VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: REDNI PROFESOR
Predmetno področje Kemijsko inženirstvo

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1990 Diploma na UM FKKT
 • 1990 – 1993 Mladi raziskovalec, UM FKKT
 • 1993 Magisterij na UM FKKT
 • 2000 Doktorat na UM FKKT
 • 1993 – 2001 Asistentka za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 2001 Docentka za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 2006 Izredna profesorica za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 2012 Redna profesorica za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija

STROKOVNO DELO

 • 2010 – 2015 članica Znanstvenega sveta za tehniške vede pri Javni agenciji za  
 • 2007 – 2015 članica Senata FKKT UM
 • 2007 – 2015 članica Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve FKKT UM
 • od 2008 – skrbnica Bolnjskega študijskega programa 1. stopnje Kemijska 
 • od 2015 – predstojnica Katedre za kemijsko tehnologijo na FKKT UM

PEDAGOŠKO DELO

I. stopnja
 • UM FKKT/UNI KT, UNI K, VS – Prenos snovi
 • UM FKKT/UNI KT – Separacijska tehnika II
 • UM FKKT/UNI KT, UNI K – Termodinamika
 • UM FKKT/UNI KT  – Tehnologija premazov
 • UM FKKT/UNI KT  – Prehrambena tehnologija
 • UM FKKT/VS – Živilska tehnologija
 • UM FKKT/VS – Premazi
II. stopnja
 • UM FKKT/MAG KT  – Sodobne procesne tehnike v živilstvu
 • UM FKKT/MAG KT  – Nutracevtiki
 • UM FKKT/MAG KT  – Termodinamika zmesi
 • UM FKKT/MAG KT  – Surovine in proizvodnja premazov
 • UM FKKT/MAG KT  – Aplikacija, lastnosti in testiranje premazov
 
III. stopnja
 • UM FKKT/ DR Kemija in kemijska tehnika – Razvoj naravnih produktov
 • UM MF/ DR Biomedicinska tehnologija – Nutracevtiki in tehnologija 
 

PODROČJE RAZISKOVANJA

 • separacijski in formulacijski procesi: konvencionalni ter visokotlačni procesi s sub- in superkritičnimi fluidi; termodinamske lastnosti in fazna ravnotežja, snovni transportni pojavi
 • sodelovanje v nacionalnih, mednarodnih projektih, sodelovanje z domačo industrijo.
 

NAGRADE IN PRIZNANJA

 • 2000 – Henklova nagrada za doktorsko delo
 • 2012 – Zoisovo priznanje za pomembne znanstvenoraziskovalne in razvojne dosežke v kemijskem Inženirstvu
 • 2013 – Zlati znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe pri znanstvenoraziskovalnem delu