Red. prof. dr. Urban Bren, univ. dipl. kem.Naziv Red. prof. dr.
Ime Urban
Priimek Bren
Prostor D1 – 406
Govorilne ure vsako sredo in četrtek od 16.00 do 17.00
Telefon 02 22 94 421
Laboratorij Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko
Klasifikacija VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: IZREDNI PROFESOR
Predmetno področje Fizikalna kemija

BIOGRAFSKI PODATKI

· 2004 Diploma na UL FKKT
· 2004 Gostujoči raziskovalec na University College Dublin
· 2004 in 2007 Gostujoči raziskovalec na Loyola University Chicago
· 2006 Gostujoči raziskovalec na Karlovi Univerzi v Pragi
· 2007 Doktorat na UL FKKT
· 2010 Znanstveni sodelavec KI
· 2011 Docent za področje kemije UP FAMNIT
· 2014 Docent za področje fizikalne kemije UM FKKT
· 2014 Vodja Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko UM FKKT

STROKOVNO DELO

· Strokovni izvedenec Združenih narodov za molekularno modeliranje in racionalno načrtovanje zdravilnih učinkovin
· Član Upravnega odbora KI
· Strokovni izvedenec NAKVIS
· Član uredniškega odbora Journal of Chemistry

PEDAGOŠKO DELO

· 2008 in 2010 Gostujoči profesor na Loyola University Chicago
· 2011-2014 Gostujoči profesor in raziskovalec na Universtaet fuer Bodenkultur Wien
· UP FAMNIT: Fizikalna kemija (UN)
· UM FKKT in UM FNM: Fizikalna kemija 1 (UN, VS)
· UM FKKT in UM FNM: Fizikalna kemija 2 (UN)
· UM FKKT: Kemijska kinetika (VS)
· UM FKKT: Statistična termodinamika (MAG) 

PODROČJE RAZISKOVANJA

· Molekularno modeliranje in biomolekularne simulacije
· Fizikalna kemija in statistična termodinamika
· Kemijska karcinogeneza in mikrovalovna kemija

RAZISKOVALNI PROJEKTI

· Z1-2000 Molekulske simulacije karcinogeneze
· J1-5448 Mikrovalovna kataliza in kemijska karcinogeneza
· J1-6736 Kemijska karcinogeneza – računalniški pristop
· Industrijski projekt z Ljubljanskimi mlekarnami

NAGRADE IN PRIZNANJA

· 2004 Svečana listina UL FKKT
· 2004 Prešernova nagrada UL FKKT
· 2008 Preglova nagrada KI
· 2008 Samčeva nagrada UL FKKT
· 2010 Zlati znak Jožefa Stefana
· 2011 Best Fellow Prize World Frederation of Scientists
· 2014 Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks

OBJAVLJENA DELA

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20141030190958-25434.html