Red. prof dr. Željko Knez

Naziv Red. prof. dr.
Ime Željko
Priimek Knez
Prostor B-405 (kabinet), D2-401 (dekanat)
Govorilne ure vsak ponedeljek od 800 do 1000 (dekanat)
Telefon 02 22 94 461 (kabinet), 402 (dekanat)
E-mail zeljko.knez@um.si
Laboratorij Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko
Klasifikacija VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: REDNI PROFESOR
Predmetno področje Kemijsko inženirstvo

BIOGRAFSKI PODATKI:

 • 1977 Diploma na UM FKKT
 • 1979 Magisterij na UL FKKT
 • 1981-1983 Asistent za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1984 Doktorat na UM FKKT
 • 1985-1990 Docent za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1990-1995 Izredni profesor za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1995 Redni profesor za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1997-1999 Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo na UM FKKT
 • 1999-2002 Prorektor za znanstveno-raziskovalno delo na UM
 • julij 2002-maj 2003 v.d. rektorja/prorektor UM
 • julij 2003-junij 2007 Prorektor UM
 • julij 2007- Dekan UM FKKT

STROKOVNO DELO:

 • (1997-2004) Član Svet za znanost RS
 • (2002-2003) Član Svet za visoko šolstvo
 • (1999-2010) Član izvršilnega odbora EFCE
 • (2006-2009) Član UO ARRS
 • Član senata FKKT in UM
 • (2003-2010) EFCE – predsednik WP High Pressure Technologies
 • Podpredsednik Slovenskega kemijskega društva
 • Član AOCS, ISASF, VDI Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen
 • Član uredniškega odbora Acta Chimica Slovenica,Ljubljana, SI
 • Član uredniškega odbora Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, Beograd, RS
 • Član uredniškega odbora Acta medico-biotehnica, SI
 • Član uredniškega odbora The Journal of Supercritical Fluids, Cincinnati, OH
 • Recenzent za 43 revij iz baze JCR

PEDAGOŠKO DELO:

 • UM FKKT/ UNI – Termodifuzijska tehnika, IV. letnik

I. stopnja

 • UM MF/UNI – Kemija, I. letnik
 • UM FKKT/UNI KT – Organska tehnologija, II. letnik
 • UM FKKT/VS – Analiza procesov, III. letnik
 • UM FKKT/VS – Organska tehnologija, III. letnik
 • UM FKKT/UNI KT – Separacijska tehnika II, III. letnik

II. stopnja

 • UM FKKT/MAG program Kemijska tehnika – Termodifuzijska tehnika, I. letnik
 • UM FKKT/MAG program Kemijska tehnika – Bioseparacijska tehnika in biokataliza, I. letnik
 • UM FZV/MAG program Bioinformatika – Kemija, I. letnik
 • UM FKKT/MAG program Kemijska tehnika – Pripravljalni in zaključni procesi, II. letnik
 • UM FKKT/MAG program Kemijska tehnika – Farmacevtska tehnika, II. letnik

III. stopnja

 • UM FKKT/DR program Kemija in kemijska tehnika – Produktna tehnika, I. letnik
 • UM FKKT/DR program Kemija in kemijska tehnika – Visokotlačni in drugi napredni separacijski procesi, I. letnik
 • UM MF/DR program Biomedicinska tehnologija – Membranski snovni transportni pojavi, II. letnik
 • Sveučilište u Zagrebu, FKIT, program Kemijsko inženjerstvo – Visokotlačne tehnologije, II. semester
 • Sveučilište u Zagrebu, FKIT, program Ekoinženjerstvo – Otpatci u kemijskoj industriji, II. semester

PODROČJE RAZISKOVANJA:

 • Separacijski procesi in produktna tehnika z uporabo sub- in superkritičnih fluidov (ekstrakcije, fazna ravnotežja in snovni transportni pojavi, procesiranje materialov, biokataliza …).
 • INDUSTRIJSKI PROJEKTI za:
 • Kemijsko industrijo-(Siemens-Axiva–D, BayerAG-D, Henkel-D, Pinus TKI d.d.-SI, PPG-ZDA, Helios-SI, Thysen-Krupp-D)
 • Prehrambeno industrijo-(Raps-D, ETOL-SI, Vitiva, d.o.o.-SI, Bunge-ZDA)
 • Kozmetično industrijo-(Rausch-CH)
 • Farmacijo-(Krka-SI, Novartis/Lek-SI, Bayer-pharma-SI, Zeller-CH)
 • Strojno industrijo-(Uhde-D in Natex-A)

MEDNARODNI RAZISKOVALNI PROJEKTI:

 • 5. EU OP: Product Engineering of Nutraceuticals with Superior Quality »PRONUTRA« (G1RD-CT-2000-00205)
 • 5. EU OP: Marie Curie Training Site – Processes using sub – and supercritical fluids (HPMT-CT-2001-00418)
 • 6. EU OP: Marie Curie Early Stage Research Training Site – Green/clean processing of bioactive materials »SUB CLEAN PROBIOMAT« (MEST-CT-2004-007767)
 • 6. EU OP: Marie Curie Research Trainig Network – Green chemistry in supercritical fluids: phase  behaviour, kinetics and scale-up »SUPERGREENCHEM« (MRTN-CT-2004-504005)
 • 7. EU OP: RTD – Reforming of Crude Glycerine in Supercritical Water to Produce Methanol for Re-Use in Biodiesel Plants »SUPER METHANOL« (212180)
 • mnoga bilateralna sodelovanja
 • EUREKA program, COST D10, COST D25, COST D29, COST D30, CEEPUS.A-19
 • DRUGI RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI:
 • Separacijski procesi in produktna tehnika – raziskovalni program (P2-0046-0794)
 • RR projekt center odličnosti superkritični fluidi (3311-04-855013)
 • RRI centra odločnosti superkritični fluidi (3311-04-885103)
 • Raziskovalni projekti ARRS (L2-8605; J2-7638; L1-6711; L2-6645; Z2-7127; L2-9633; L2-0358; J2-1176; L2-4124)

NAGRADE IN PRIZNANJA:

 • Selingman APV Fellowship/Bursary in Food Engineering, 1997, UK
 • nagrada Ameriškega združenja za maščobno kemijo (AOCS prize), 1997, ZDA
 • Messer Griesheim Preis (Innovationspreis), 1998, D
 • Zoisovo priznanje, 1998, SI
 • Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke, 2006, SI
 • Zahvala za dolgoletno uspešno sodelovanje in zasluge pri razvoju študija na področju živilstva, UL, Biotehniška fakulteta, 2011, SI

OBJAVLJENA DELA

– http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20111206104151-02619.html