Program dela

UM FKKT v projektu vodi demonstracijsko središče Koper, delovni paket (WP4) pod naslovom Ocena trajnostnega razvoja in optimizacija izvedenih ukrepov, ter naloge Čiščenje plaž s splošno javnostjo (T2.4), Optimizacija izvedenih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja (T4.1) in Ocena življenjskega cikla predlaganih biološko razgradljivih, krožnih in brez odpadnih rešitev (T4.3).

Demonstracijsko središče Koper

UM FKKT v projektu vodi demonstracijsko središče Koper, kjer se razvija tehnologija za trajnostno pranje plovil z zajemanjem nevarnih morskih onesnaževalcev. To vodo bo mogoče ponovno uporabiti, kar lahko prihrani do milijon litrov pitne vode na leto. Prav tako se bo v Kopru preizkušal tudi podvodni dron za zaznavanje velikih delcev mikroplastike. Ob enem bodo v sodelovanju z ostalimi lokalnimi podjetji in skupnostmi izvedene čistilne akcije slovenske obale in delavnice za kozmetične izdelke brez plastike.  

T2.4: Čiščenje plaž s splošno javnostjo

Povezovanje z nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi, športnimi društvi, taborniki, šolami in univerzami za organizacijo skupnih čistilnih akcij na obali, kjer se bodo organizirala izobraževanja za pravilno ločevanje in pobiranje odpadkov. Organizacija več kot 100 čistilnih akcij na vseh demonstracijskih središčih (Koper, Sardinija, Kikladi, Porquerolles, Maroko, Črna Gora, Benetke in Albanija), kjer se bodo zbrali podatki o količinah plastičnih odpadkov in ostalih odpadkov na plažah Mediterana.

WP4: Ocena trajnostnega razvoja in optimizacija izvedenih ukrepov

Delovni sklop 4 bo vzpostavil povezavo med izvedenimi ukrepi in prizadetimi območji na podlagi evtrofikacije in zakisanja morskih okolij in bo temeljil na GES, ki ga določata direktivi o vodah in morski politiki ter načrt EU za odpravo onesnaževanja. Posebni cilji delovnega sklopa 4 so:

  • Analiza vpliva predhodnih rešitev z določitvijo poti vpliva
  • Kvantifikacija vpliva izvedenih ukrepov z oceno onesnaženosti pred in po izvedbi rešitev
  • Ocena trajnostnega razvoja z uporabo ciljev iz direktive o vodah in okvirne direktive o več nivojski rabi za doseganje GES in načrta EU Zero Pollution Plan
  • Vzpostavitev digitalne platforme za zbiranje, dostop in sporočanje doseženih učinkov

T4.1: Optimizacija izvedenih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja

Nadzor nad dodatnimi dejavnostmi monitoringa, ki se bodo izvajale na demonstracijskih središčih po uvedbi inovacij za zbiranje in preprečevanje onesnaženosti s plastiko in mikroplastiko. Ocena se bo izvedla pred in po uvedbi ukrepov, kar bo ponudnikom omogočilo pregled nad učinkovitostjo predlagane rešitve v naravi.

T4.3: Ocena življenjskega cikla predlaganih biološko razgradljivih, krožnih in brez odpadnih rešitev

V okviru naloge 4.3 se bo izvedla ocean življenjskega cikla, pri čemer bodo za oceno okoljskih in družbenih stebrov trajnosti uporabljeni vhodno-izhodni podatki s poudarkom na ključnih kazalnikih uspešnosti, kot sta evtrofikacija in zakisljevanje. S pomočjo ocene LCA bodo biorazgradljive, krožne in brez odpadne rešitve primerjane s konvencionalno plastiko, za večkratno kot enkratno uporabo. Rezultati te naloge bodo služili kot podlaga za preučitev različnih scenarijev izvedenih ukrepov za analizo prehoda v bolj trajnostno (skoraj brezogljično) in brez odpadno prihodnost.