Nahajate se tukaj

Študentski svet

Študentski svet

Študentski svet FKKT sestavljajo predsedniki in člani iz posameznih letnikov, absolventov in podiplomskih študentov. Študentski svet fakultete vodi prodekan za študentska vprašanja.

Naloge študentskega sveta so:

  • podaja mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje Študentov je obvezujoče,
  • obravnava in podaja mnenja o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • obravnava in daje Senatu fakultete in ŠS UM mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti,
  • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
  • rešuje probleme študentov v zvezi s študijskim procesom,
  • prizadeva si za čim višjo kvaliteto študija,
  • v sodelovanju z Društvom KEMIK organizira spoznavne večere, zabave, brucovanja, okrogle mize, izobraževalne projekte,...
  • skrbi za športne aktivnosti študentov,
  • zavzema se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa z ostalimi univerzami. 

Volitve v Študentski svet članice UM so razpisane vsakoletno ob pričetku študijskega leta. Novi študentski svet se konstituira običajno v novembru.

Študentski svet FKKT v študijskem 2019/2020 organizira vrsto obštudijskih dejavnosti. K uspešni in obsežni izvedbi projektov pripomorejo tudi naši sponzorji in donatorji. S svojo pomočjo pomagajo, da izvedemo projekte na visoki ravni in omogočimo študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru pridobivanje novih znanj in veščin, kar jim pomaga v nadaljnji poklicni karieri.

Najlepša hvala za vašo podporo !