Študentski svet

Poišči nas na:

Študentski svet FKKT sestavljajo predsedniki in člani iz posameznih letnikov, absolventov in podiplomskih študentov. Študentskemu svetu predseduje prodekan za študentska vprašanja.

Naloge študentskega sveta so:

  • podaja mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive,
  • obravnava in podaja mnenja o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • obravnava in daje Senatu fakultete in ŠS UM mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti,
  • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
  • rešuje probleme študentov v zvezi s študijskim procesom,
  • prizadeva si za čim višjo kvaliteto študija,
  • skrbi za športne aktivnosti študentov,
  • zavzema se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa z ostalimi univerzami. 

Volitve v Študentski svet članice UM so razpisane vsakoletno ob pričetku študijskega leta. Novi študentski svet se konstituira v novembru.

Trenutni ŠS FKKT UM sestavljajo:

1. letnik /
2. letnik Matevž Može Davidović (predsednik ŠS letnika), Lučka Godec
3. letnik Kaja Kogal (predsednica ŠS letnika)
1. letnik, mag. Maša Vračevič (predsednica ŠS letnika)
2. letnik, mag. Marcel Žafran (predsednik ŠS letnika), Nika Atelšek Hozjan
absolvent Nejc Brunček
doktorat Stanko Kramer, Gal Slaček

Prodekanja za študentska vprašanja (predsednica ŠS FKKT UM): Tinkara Marija Podnar (2. letnik, mag. kemija)

Študentski svet FKKT v študijskem 2022/2023 organizira vrsto obštudijskih dejavnosti. Potrudili se bomo, da bomo izvedli projekte na visoki ravni in omogočili študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru pridobivanje novih znanj in veščin, kar jim pomaga v nadaljnji poklicni karieri.

 

 

Zapisniki sej:

SEJE ŠS FKKT UM 2022/23:

 

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik konstitutivne seje 2023


SEJE ŠS FKKT UM 2021/22:

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 3. dopisne seje

Zapisnik 7. redne seje

Zapisnik 2. dopisne seje

Zapisnik 1. dopisne seje

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 2. izredne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 1. izredne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik konstitutivne seje 2022

 

 

 

 

 

 

Aktualno za študente


Fakulteta za energetiko UM – vabilo k sodelovanju na projektu Recikliranje sončnih modulov za študente Kemijske tehnologije 1.st. VS
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z mesecem aprilom pričenja z izvajanjem študentskega projekta z naslovom Recikliranje sončnih modulov. Ob tem k sodelovanju na projektu vabimo študente več >

ORGANSKA KEMIJA II VS (2 VS) – 1. kolokvij
Obveščamo vas, da bo 1. kolokvij  pri predmetu ORGANSKA KEMIJA II VS (dr. Paljevac) potekal v četrtek, 6. 4. 2023 ob 14. uri v pred. A-105. več >

KONFERENCA INŽENIRJEV
Študentski sveti tehniških fakultet FKKT, FERI, FS in FGPA, vas vljudno vabimo, da se v četrtek 30. marca 2023 udeležite dogodka, ki bo prvenstveno namenjen zaključnim letnikom vseh tehničnih sm več >

rezultati zaključnega kolokvija iz vaj Analizne kemije za 1. in 2. skupino
V priponki najdete rezultate. več >

Pregled vseh