Študentski svet

Študentski svet FKKT sestavljajo predsedniki in člani iz posameznih letnikov, absolventov in podiplomskih študentov. Študentski svet fakultete vodi prodekan za študentska vprašanja.

Naloge študentskega sveta so:

  • podaja mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje Študentov je obvezujoče,
  • obravnava in podaja mnenja o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • obravnava in daje Senatu fakultete in ŠS UM mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti,
  • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
  • rešuje probleme študentov v zvezi s študijskim procesom,
  • prizadeva si za čim višjo kvaliteto študija,
  • v sodelovanju z Društvom KEMIK organizira spoznavne večere, zabave, brucovanja, okrogle mize, izobraževalne projekte,…
  • skrbi za športne aktivnosti študentov,
  • zavzema se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa z ostalimi univerzami. 

Volitve v Študentski svet članice UM so razpisane vsakoletno ob pričetku študijskega leta. Novi študentski svet se konstituira običajno v novembru.

Študentski svet FKKT v študijskem 2021/2022 organizira vrsto obštudijskih dejavnosti. K uspešni in obsežni izvedbi projektov pripomorejo tudi naši sponzorji in donatorji. S svojo pomočjo pomagajo, da izvedemo projekte na visoki ravni in omogočimo študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru pridobivanje novih znanj in veščin, kar jim pomaga v nadaljnji poklicni karieri.

Najlepša hvala za vašo podporo !

Aktualno za študente


IP KEMIJA IN ANALIZA VOD
Obveščamo vas, da bo test pri izbirnem predmetu KEMIJA IN ANALIZA VOD, 2 KE MAG (dr. M. Simonič) potekal v četrtek, 16. 12. 2021 ob 11. uri v pred. A-104. več >

SEPARACIJSKA TEHNIKA, 3 KE UN, test
Obveščamo vas, da bo pisni test pri predmetu SEPARACIJSKA TEHNIKA, 3 KE UN (dr. M. Knez Marevci) potekal v četrtek, 6. 1. 2022 ob 16. uri v pred. A-105. več >

Rezultati kolokvija iz vaj Analiza procesov
Pozdravljeni, rezultati so v priponki. Lep pozdrav, Milica več >

1. letnik 1. stopnja – nujno obvestilo
Obveščamo vas, da bo v tednu od 29.11. do 3.12.2021 izvedba seminarskih vaj predmetov MATEMATIKE I OZ. MATEMATIKE A in SPLOŠNE KEMIJE OZ. SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE I v živo, v predavalnicah. več >

Pregled vseh