Študentski svet

Sledi nam na:

Študentski svet UM FKKT sestavljajo predsedniki in člani iz posameznih letnikov, absolventov in podiplomskih študentov. Študentskemu svetu predseduje prodekan za študentska vprašanja.

Naloge študentskega sveta so:

 • podaja mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive,
 • obravnava in podaja mnenja o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • obravnava in daje Senatu fakultete in ŠS UM mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti,
 • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
 • rešuje probleme študentov v zvezi s študijskim procesom,
 • prizadeva si za čim višjo kvaliteto študija,
 • skrbi za športne aktivnosti študentov,
 • zavzema se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa z ostalimi univerzami. 

Volitve v Študentski svet članice UM so razpisane vsakoletno ob pričetku študijskega leta. Novi študentski svet se konstituira v novembru.

Trenutni ŠS UM FKKT sestavljajo:

1. letnik Nika Kralj (predsednica ŠS letnika)
2. letnik Tim Oražem (predsednik ŠS letnika), Dejan Gavrić
3. letnik Lučka Godec (predsednica ŠS letnika)
1. letnik, mag. Aljaž Knez (predsednik ŠS letnika), Amanda Žižek
2. letnik, mag. /
absolvent /
doktorat Gal Slaček, Matjaž Rantaša

Prodekan za študentska vprašanja (predsednik ŠS UM FKKT): Jan Čokolič (1. letnik, mag. kemija)

Študentski svet UM FKKT v študijskem letu l2023/2024 organizira vrsto obštudijskih dejavnosti za študente. Potrudili se bomo, da bomo izvedli projekte na visoki ravni in omogočili študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru pridobivanje novih znanj in veščin, kar jim pomaga v nadaljnji poklicni karieri ter obilo sprostitve ob študiju.

 

Terminski načrt izvajanja projektov ŠS UM FKKT v koledarskem letu 2023:

Marec:

 • Movie night – Kemija na filmskem platnu ✔
 • Konferenca inženirjev (ŠS FKKT, ŠS FERI, ŠS FS, ŠS FGPA) ✔

April:

 • Kako dobro poznaš svojo fakulteto ✔

Maj:

 • Športni dan (ŠS FKKT, ŠS FERI, ŠS FF, ŠS FZV, ŠS EPF) ✔
 • Tehnologijada ✔
 • Spomladanski piknik ✔
 • Ekskurzija v Pivovarno Lobik ✔
 • Eko kozmetika ✔

September:

 • Slovenski kemijski dnevi✔
 • Motivacijski vikend ŠS UM FKKT ✔

Oktober:

 • Brucovanje (ŠS UM FKKT, ŠS UM FERI, ŠS UM EPF) ✔
 • Sejem rabljene literature ✔
 • Kostanjev piknik ✔

December:

 • Predbožično druženje ŠS FKKT in tutorjev
 • Predbožična zabava

 

Vabila sej ŠS UM FKKT:

Vabilo na 1. redno sejo

Vabilo na konstitutivno sejo 2023/24

Vabilo na 3. izredno sejo

Vabilo na 7. redno sejo

Vabilo na 6. redno sejo

Vabilo na 5. redno sejo

Vabilo na 2. izredno sejo

Vabilo na 1. izredno sejo

Vabilo na 4. redno sejo

Vabilo na 3. redno sejo

Vabilo na 2. redno sejo

Vabilo na 1. redno sejo

Vabilo na konstitutivno sejo 2022/23

Vabilo na 8. redno sejo

Vabilo na 3. dopisno sejo

Vabilo na 7. redno sejo

Vabilo na 2. dopisno sejo

Vabilo na 1. dopisno sejo

Vabilo na 6. redno sejo

Vabilo na 5. redno sejo

Vabilo na 2. izredno sejo

Vabilo na 4. redno sejo

Vabilo na 3. redno sejo

Vabilo na 1. izredno sejo

Vabilo na 2. redno sejo

Vabilo na 1. redno sejo

Vabilo na konstitutivno sejo 2021/22

 

Zapisniki sej ŠS FKKT:

SEJE ŠS FKKT UM 2022/23:

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik konstitutivne seje 2023/24

Zapisnik 3. izredne seje

Zapisnik 7. redne seje

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 2. izredne seje

Zapisnik 1. izredne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik konstitutivne seje 2022/23

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 3. dopisne seje

Zapisnik 7. redne seje

Zapisnik 2. dopisne seje

Zapisnik 1. dopisne seje

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 2. izredne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 1. izredne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik konstitutivne seje 2021/22

 

 

 

 

 

 

Aktualno za študente


Kolokvij laboratorijske vaje Termodinamika (3 UN)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetu Termodinamika – vaje v torek, 28. 5. 2024, ob 13:30 v predavalnici A-107. Prijava na kolokvij obvezna na mail: sara.stumpf@um.si. več >

Kolokvij laboratorijske vaje Fizikalna kemija II (2 KI, KE UN) in Kinetika v kemiji (2 KT)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetu Fizikalna kemija II in Kinetika v kemiji – vaje v torek, 28. 5. 2024, ob 13:30 v predavalnicah A-107 in A-105. več >

Delavnica pisanja diplomskega dela
Študijsko leto se počasi bliža koncu, saj smo že krepko v poletnem semestru.  Na FKKT UM vas želimo spodbuditi, da naredite premik v povezavi s svojim diplomskim/magistrskim delom, zato vas vabi več >

Rezultati kolokvija – lab vaje Prenos snovi (2 UNI, VS)
V priponki najdete rezultate kolokvija iz vaj pri predmetu Prenos snovi. Rezultati-kolokvija_PS_942024.docx več >

Pregled vseh